Ekvationer av första graden

advertisement
Ekvationer av första graden
Då man löser en ekvation av första graden försöker man hitta ett
tal som satisfierar ekvationen.
Om man ersätter värdet variabeln i ekvationen med det här talet
ska ekvationens båda led anta samma värde.
Det värdet kallas ekvationens lösning eller rot.
Ekvationen
x−7=11
Detta gäller eftersom
har roten 18.
18−7=11
Ekvationer av första graden
Exempel.
x−7=11
Lösning.
x−7=11
|+7
x−7+7=11+7
x=18
Uppgift: Lös ekvationen
x−1=12
Multiplikation och division av
vardera ledet
Exempel
5 x=40
Exempel
x
=−7
3
Exempel
31−5 x=3−15 x
x−2
2−7x
−2 x=
5
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards