Ekvation betyder likhet. En ekvation består av två led med

advertisement
Ekvation betyder likhet.
En ekvation består av två led med
likhetstecken mellan leden.
x är det okända talet. Även andra bokstäver än
x förekommer som beteckning för det okända
talet. Det kan vara y, z etc.
I ekvationen x+7 = 12 är x ett okänt tal
som ska bestämmas.
Vi ser att om x är 5 blir ekvationens
båda led lika.
x = 5 är ekvationens lösning
Ex 1. Lös ekvationen x – 15 = 27
x – 15 = 27
x – 15 + 15 = 27 + 15
x = 42
Ex 2. Lös ekvationen x + 16 = 23
x + 16 = 23
x + 16 – 16 = 23 – 16
x=7
Ex 3. Lös ekvationen 16x = 80
16x = 80
16x/16 = 80/16
x=5
Ex 4. Lös ekvationen x/1,5 = 7
x/1,5 = 7
x · 1,5 / 1,5 = 7 · 1,5
x = 10,5
Ekvationen x² = 9 kallas en
andragradsekvation eftersom exponenten
i x² är 2. Ekvationen har två lösningar:
x = 3 eftersom 3² = 3 · 3 = 9
Och
x = -3 eftersom (-3)² = (-3) · (-3) = 9
Lösningarna skrivs x = ± 3
eller x₁=3
x₂ = -3
Ex 1. Lös ekvationen x² = 16
x² = 16
x = ±√16
x=±4
Ex 2. Lös ekvationen x²/ 2 = 18
x²/ 2 = 18
x² · 2 / 2 = 18 ·2
x² = 36
x = ± √36
x=±6
Download