Matematik 2b, sid 56, uppgift 1396

Matematik 2b, sid 56, uppgift 1396
Jag börjar med att skriva om ekvationen, så att jag får den på k-form:
1,5 x  by  6  0 
by  1,5 x  6 
y
1,5 x 6

b
b
Denna linje bildar tillsammans med koordinataxlarna en triangel vars area är 6 ae.
Triangelns area är A 
bh
”Basen gånger höjden delat med två”. Eftersom arean är 6 ae, måste
2
b  h  12 .
Här är den tänkta linjen i ett koordinatsystem:
Bas (b) = x
Höjd (h) = y
y
1,5 x 6

b
b
6
(Se funktionen ovan)
b
När y  0 så är x  4 (Se funktionen ovan)
När x  0 så är y 
Vi vet att b  h  12 och basen är x och höjden är y . Då fär vi följande ekvation:
6
 4  12  b  2
b
Svar: Talet b  2 .