Algebra paranteser L5.notebook

advertisement
Algebra paranteser L5.notebook
Lös ekvationerna
Lös ekvationerna
4 + (x + 3) = 5
March 09, 2017
8x - (7x - 6) = 10
7x + 6 - (5x + 2) = 8
mar 9­09:33
3(x+2) = 18
mar 9­09:22
Rektangelns omkrets är 30 cm. Skriv en ekvation för
En klass har 29 elever. Antalet pojkar är 5 fler än antalet
rektanglens
flickor.
a) omkrets och beräkna a
a) Skriv en ekvation för sambandet
b) Lös ekvationen
b) area
c) Beräkna arean
4
2a + 3
mar 9­09:38
mar 9­10:00
mar 9­11:12
1
Download