Dalles matte - Studieteknik, Räta linjens ekvation.pages

advertisement
Studieteknik i matematik - Frågor att ställa sig!
Ett sätt att lära sig något är att ställa sig frågor, tyst för sig själv. Detta sätt är bra
eftersom du då vet vad du ska svara på (göra i uppgiften). En hel uppgift kan innehålla
flera frågor som du behöver ställa dig för att komma fram till rätt resultat.
Räta linjens ekvation:
y = kx + m
Frågor Du kan ställa dig i röta linjens ekvation:
1.
2.
3.
4.
Står min ekvation på formen y=kx+m? (Ja gå vidare, nej ordna det först).
Vad är mitt k-värde? (Läs av i graf, ekvationen eller räkna ut med hjälp av två
punkter).
Vad är mitt m-värde (där linjen skär y-axeln)?
Svara på frågan i uppgiften.
Exempelvis:
Vad har 6x-2y=12 för k-värde respektive m-värde?
Vilken ekvation har linjen som går genom punkterna (3,-4) och (-1,8)?
Daniel Nilsson, speciallärare i matematik
www.dalles-matte.se
[email protected]
Download