Begreppslista för Matematik 2c

Begreppslista för Matematik 2c
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvadreringsreglerna
Konjugatregeln
Räta linjens ekvation
Ekvationssystem
Andragradsfunktion
Andragradsekvation
Komplext tal
Rotekvation
Maximi- och minimipunkt
Nollställe
Symmetrilinje
Kurva
Parabelns ekvation
Funktion
Funktionsgraf
Definitionsmängd
Värdemängd
Logaritm
Logaritmekvation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
Exponentialfunktion
Exponentialekvation
Potensfunktion
Likformighet
Kongruens
Vinklar
Population
Urvalsmetod
Urvalsfel
Lägesmått
Spridningsmått
Kvartil
Standardavvikelse
Normalfördelning
Linjärt samband
Mätdata
Funktionsanpassning
Regressionsanalys
Skolverket 2016