SI-möte LV3 - math.chalmers.se

advertisement
Emil Rosenberg, [email protected]
Hanna Simon Tillberg, [email protected]
SI-möte LV3
1
Vektorprojektion
Beräkna vektorprojektionen av v på u. u = (4, −4, 2), v =
(5, 2, 3)
1.2 Beräkna längden av projektionen av u på v.
1.1
2
Plan och vektorer
2.1
Skriv planets ekvation om
P0 = (1, 1, 0) , P1 = (0, 2, 1) och P2 = (3, 2, −1)
ligger i planet.
3
Betrakta punkterna A = (2; 1; 1), B = (2; -1;
2) och C = (-1; 1; -1). En rät linje går genom
punkten A och är vinkelrät mot planet.
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Bestäm en ekvation för planet.
Bestäm avståndet mellan planet och punkten D = (6; -2; 4)
Skriv den räta linjen på standardform och parameterform.
Avgör om D ligger på den räta linjen.
Veckans QUACK!
4.1
Bevisa u • v = |u||v|cos(x)
4.2
Härled fram uv =
u•v
|v|2
•v
1
Download