planering matematik år 7 vårterminen 2017

PLANERING MATEMATIK ÅR 7 VÅRTERMINEN 2017
Mål för vecka 2 - 7, Kapitel 4:






Att du kan lösa ekvationer
Att du kan skilja uttryck från ekvationer
Tolka uttryck
Förenkla uttryck
Lösa problem med hjälp av ekvationer
Se mönster
Vecka,
nr:
2
Fredagen
är då:
13 jan
Övat fram till
tal nr:
49
Egen
planering:
Läxa:
13
Kapitel, diagnoser
och prov:
Kap. 4 Algebra
Diagnos 4
3
20 jan
R 10
14
4
27 jan
R 30
15
5
3 feb
R 43
16
6
10 feb
REP
Ingen
7
17 feb
REP
Ingen
Begrepp:
Likhet
Variabel
Ekvation
Förenkla uttryck
Uttryck
Värde
Obekant
Frivillig läxhjälp/resurstider:
- Måndagar, klockan 15:55-16:55 i sal 406.
- Torsdagar, klockan 15:55-16:55 i sal 409.
PROV 15 feb