Övergripande terminsplanering Vinsta grundskola, höstterminen

advertisement
Övergripande terminsplanering
Vinsta grundskola, höstterminen 2015
34
Uppstartsvecka
35
Mer om tal
36
Mer om tal
37
Mer om tal (torsdag Edutainmentdagen)
38
Mer om tal (ej lektion tisdag – inspirationsdag Vällingby simhall)
39
Mer om tal
40
Mer om tal (prov prel. tisdag 29/9) (hajk torsdag)
41
Geometri
42
Geometri
43
Geometri (prov prel. torsdag 22/10) (utvecklingssamtal måndag + tisdag)
44
Höstlov
45
Algebra och ekvationer
46
Algebra och ekvationer
47
Algebra och ekvationer
48
Projekt
49
Projekt
50
Algebra och ekvationer (prov prel. torsdag 10/12)
51
Betygssnack
Ämne: Matematik
Klass: 8b
Lärare: Madelen Ohlson
Översiktlig planering som kan komma att justeras under pågående termin.
För aktuella provdatum, inlämningar etc hänvisas till veckobrev (F-5) respektive klassens kalender på vår webbplats (6-9).
Download