Fråga 8
Stad med historia
I år är det 100 år sedan Gavrilo Princip dödade ärkehertig Frans Ferdinand och hans hustru, vilket brukar anses vara startpunkten för första världskriget. I denna fråga ska vi ta reda på vad ni kan om staden där detta hände, Sarajevo. A. Staden grundades på 1450‐talet och växte under 1530‐talet till att ha ungefär 23 000 invånare, och under 1500‐ och 1600‐talen blev staden Osmanska rikets näst största stad efter Konstantinopel. Efter en plundring år 1697 brändes en stor del av staden ner och staden förlorade sin status som huvudstad i Bosnien. Vem var det som ledde plundringen av staden det året? B. Sarajevo var redan från början en stad där olika religioner har mötts och levt sida vid sida. När staden växte och blev större i början av 1500‐talet delades den upp i olika stadsdelar. I varje stadsdel hade invånarna samma religion, med sina egna skolor och religiösa byggnader. Vad kallades dessa stadsdelar med ett lokalt namn? C. I mer modern tid är Sarajevo bland annat känt för den långa belägringen av staden som serbiska styrkor från Republika Srpska genomförde under första delen av 1990‐
talet. I hur många dagar var staden belägrad? A ___________________________________________
B ___________________________________________
C ___________________________________________
Pumpen 2014