Första världskriget
1914-1918
Världens uppdelning 1914
Wienkongressen 1815
Syftet var att skapa bestående fred och
att ingen stat skulle bli för stor.
Berlinkonferensen 1878
Uppdelningen av Afrika. Europas länder
”drog gränser med linjal” och delade
upp länderna mellan sig. Storbritannien
(SB), Frankrike, Holland, Tyskland,
Portugal m.fl.
Två länder var på uppgång under den här
tiden och växte sig snabbt mycket starka;
Tyskland och USA:
• Befolkningen ökade markant
• Industriproduktionen (främst stål) ökade
markant
• Byggde upp en imponerande armé
• Tyskland ville ha kolonier, deras
landområden ansågs vara för små.
Tyskland blev en växande makt i Europa
och USA etablerade sig mer och mer som
”världsledande”.
Nationalism (= politisk ideologi)
• Nationalister vill göra sitt land
oberoende av andra länder. De vill
också att landet ska bestå av ett
enda folk med samma språk,
likartad kultur och religion.
Endast ett mycket litet antal
länder har en sådan befolkning.
• Nationalismen är en mycket stark
kraft i Europa under den här
tiden. Alla länder ville bli Europas
verkliga stormakt – det fanns en
föreställning om att just de var
bättre än alla andra. Många länder
som var en del av ett annat land
ville bryta sig loss t.ex. Irland från
Storbritannien, Finland från
Ryssland och de olika länderna i
Jugoslavien.
Bakgrunden till första världskriget:
• Kolonialismen – alla Europas länder ville
ha kolonier i Afrika
• Gamla krig mellan Frankrike och
Tyskland om landskapen Alsace och
Lorraine.
• Industrialisering – alla länder ville vara
rikast och ha störst fabriker (effektiva
industrier).
• Värnplikt – många länder byggde upp en
effektiv militärmakt
• Försvarsallianserna – flera länder hade
avtal mellan varandra om att hjälpas åt
om det skulle bli krig. Hade det inte varit
för allianserna så hade kriget antagligen
blivit ganska litet.
Krisen på Balkan
• Serbien ville ha ett storserbiskt rike (inkl.
Bosnien) med stöd av Ryssland (Ryssland
och Serbien har alltid haft en mycket bra
relation).
• Bosnien tillhörde Österrike-Ungern.
• Skotten i Sarajevo – den serbiske
nationalisten Gavrilo Princip från
organisationen Svarta handen sköt
Österrikes tronföljarpar Frans Ferdinand
och Sophia under deras besök i Sarajevo 28
juni 1914. Detta var ”gnistan som tände en
världsbrand”. Veckan som följde kallades
svarta veckan eftersom länderna i snabb
takt förklarade krig mot varandra och 4
augusti var Europa i krig:
Skotten i Sarajevo
Gavrilo Princip
• Ö-U förklarar krig mot Serbien
• Tyskland stod bakom Ö-U och
förklarade därför krig mot Serbien
• Ryssland stod bakom Serbien och
förklarade därför krig mot Tyskland
och Ö-U
• Frankrike i sin tur hade lovat hjälpa
Ryssland.
• När sedan Tyskland gick igenom det
neutrala Belgien så blev SB sura och
förklarade krig mot Tyskland dom
också.
Schlieffenplanen
• Tysklands
”Schlieffenplan” gick ut
på att anfalla
Frankrike innan
Ryssland hunnit
mobilisera sina
trupper. De tog en
”genväg” genom det
neutrala landet
Belgien.
• Undret vid Marne.
Tyskarna kom snabbt
fram till Paris
utkanter.
Fransmännen fick
rycka ut i ilfart med
alla medel och åka till
Marne. En del hade
knappt fått på sig en
uniform innan dom
”tog en taxi till Marne”.
Krigets förlopp
Skyttegravar på Västfronten
Västfronten
• 50 mil lång ”skyttegrav” från Nordsjön till
Alperna
• Soldaterna visste oftast inte varför dom
krigade
• Soldaterna levde under långa perioder i
skyttegravarna
• Man-mot-man strider, man kunde ”se sin
fiende i ögonen” när man dödade honom.
I genomsnitt dog fyra män/minut
6400/dygn
• Lastbilar kom och lämnade nya soldater
och hämtade döda
Västfronten
Nya vapen
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulsprutor
Gevär
Kanoner
U-båtar
Minor
Torpeder
Stridsvagnar
1915 började man använda gas. Klorgas, tårgas, nervgas
och senapsgas var vanligt. Soldaterna började använda
gasmasker
• Flygplan, först för spaning sen i krigföring
• Zeppelinare (luftskepp) användes i början av kriget för
att frakta folk och släppa bomber
Eldkastare
Gasattack
Flygplan
Zeppelinare
U-båtar
Stridsvagnar
Två stora slag var i Somme och Verdun.
Över en miljon människor dödades vid dessa
slag. Slaget vid Verdun 1916 var krigets
längsta enskilda drabbning med nästan
500 000 döda.
Sjökriget
Storbritannien har alltid haft en mycket stor
och stark flotta. Tysklands var nu nästan lika
stark. Vattnen var fulla av minor. Man
startade en handelsblockad mot Tyskland
vilket gjorde att inte civilbefolkningen fick
någon mat och svalt. Båda sidorna började
använda u-båtar. USA gick med i kriget när
Tyskland sänkt ett flertal av deras skepp. Men
den verkliga anledningen var att Tysklands ubåtskrig hotade den amerikanska exporten.
USA går med i kriget 1917
I USA fördes en enorm
krigspropaganda där
människorna uppmanades
göra en hel del
förändringar i sina liv för
att få loss mer pengar till
krigsindustrin. T.ex. äta
mindre kött, släcka
belysning, odla sin egen
mat, sluta använda korsett.
Varje amerikan bidrog i
genomsnitt med 400
dollar, vilket motsvarar
75000 kronor i dagens
penningvärde.
Fransmän och Britter hade varit nära att ge
upp när USA gick med i kriget och ”fick
ordning på allt”. To make the world a safe
place for democracy. Två miljoner amerikanska
soldater skeppades över till Europa.
• Många människor från
kolonierna krigade på sin
kolonialmakts sida.
• Kvinnor fick viktiga
uppgifter under kriget både
inom krigsindustrin och
samhälle och familj, vilket
gjorde att deras ställning i
samhället stärktes.
• Svarta amerikaner fick
också stärkt ställning i
samhället eftersom de
bevisade att de kunde kriga
lika bra som vita.
Krigsslutet
Till slut var det krig jorden runt; Indien, Japan
och Kina. Tyskarna gjorde en sista lönlös
ansträngning 1918. Men nu när ententen hade
USA på sin sida så var de för starka. Till slut var
det soldater som gjorde myteri och t.ex. bräkte
som får på väg till slakt för att illustrera krigets
vansinne och meningslöshet.
”I ett meddelande klagar en tysk befälhavare
över att de stora högarna av stupade ryssar gör
det svårt att sikta med kulsprutorna”
11/11 11.00 1918 blåstes
eldupphör med 9 miljoner
döda och 20 miljoner skadade
för livet som resultat.
Versaillesfördraget 1919
Segermakterna USA, Storbritannien och Frankrike
var oeniga. Frankrike ville gå hårt åt mot Tyskland
eftersom de tyckte att T var ensamt ansvariga för
kriget. De ville försäkra sig om att T inte skulle
kunna starta ett nytt krig.
USA hade gått in i kriget för att
”rädda freden” (enligt egen
utsago) och ville inte riktigt gå
lika hårt åt mot T. SB var
någonstans i mitten. Freden
blev tillslut en kompromiss
som bäddade för nya
konflikter.
Endast segrarmakterna
samlades i Versailles
utanför Paris för att göra
upp om freden. Det blev
som en rättegång utan
försvar. Tre mäktiga
riken är nu borta:
Tyskland, Ö-U och
Turkiet.