Paraihop- och sållabortuppgift: Första världskriget
Namn:
1. Trippelententen
( )Fransk statsman vid Versaillesfreden
2. Oinskränkta ubåtskriget
( )Slag på västfronten, totalt 2 miljoner
döda.
3. 28 juni 1914
4. Svarta veckan
5. Ludendorff
6. Woodrow Wilson
7. November 1917
( )Allians mellan Storbritannien, Frankrike
och Ryssland. Vilka var på andra sidan?
( )Slag på östfronten 1914, tysk seger.
( )Ledde fram till att USA gick in i första
världskriget 1917.
8. Schlieffenplanen
9. Vita handen
( )Skottet i Sarajevo
10. Verdun och Somme
11. Tannenberg
12. 1913-1919
14. 1914-1918
( ) 28 juli till fjärde augusti 1914, så kallas
veckan då 1:a världskriget drar igång.
( )Oktoberrevolutionen i Ryssland – leder
fram till att Ryssland drar sig ur kriget.
( )USA:s president vid Versaillesfreden.
15. Georges Clemencau
( )Mannen som avlossade skotten i Sarajevo
13. Svarta handen
16. Bismarckplanen
17. Gavrilo Princip
18. Blodiga veckan
( )Legenden om att den tyska armén förråtts
av socialisterna i Tyskland.
( )Vapen som förbjöds efter 1:a
världskriget.
19. 12 april 1914
20. 11/11 kl 11.00 1918
21. 1919
22. Frans Ferdinand
23. Dolkstötslegenden
24. Tanks
25. Stridsgas (senaps- och klorgas)
( )Österrike-Ungerns kronprins som
dödades den 28 juni tillsammans med sin
Sophia.
( )Serbisk terrororganisation
( )Tysk plan för att klara av ett
tvåfrontskrig.
( )Datumet för vapenstilleståndet på
västfronten.