1914 och första världskriget i dansk och svensk litteratur

advertisement
Karen Blixen
Henrik Pontoppidan
1914 och första världskriget
i dansk och svensk litteratur
Många författare har beskrivit 1914 och första världskriget. Danska författare
inte minst. Litteraturen är historiens minne. Men minnet är selektivt. Det finns
mycket att säga, skriva och diskutera kring 1914 och första världskriget. Den
danske litteraturvetaren Johan Rosdahl berättar om hur den danske
nobelpristagaren Henrik Pontoppidan, Karen Blixen, Georg Brandes med flera
danska författare upplevde krigsutbrottet och kriget. Ebba Witt Brattström
berättar om hur kvinnliga författare engagerade sig i ett aktivt fredsarbete.
Johan Erséus berättar om hur Jolo for runt till olika krigsskådeplatser många år
efteråt.
Det är tack vare generöst bidrag från Kulturfonden för Sverige och Danmark
som litteraturtidningen Parnass tillsammans med ABF kan arrangera detta
seminarium
Måndagen den 6 oktober kl. 18 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards