Första världskrigets Följder

advertisement
Miljoner döda & skadade
Nya gränser, länder
Revanschism
Första världskrigets
Fascism & nazism
NF
Följder
Ryska revolutionen
Rösträtt
Ekonomisk kris
Versaillesfreden 1919-20
Plats: spegelsalen på slottet Versailles (inte en slump)
Detta fick Tyskland skriva under




Ansvaret för kriget
Att betala krigsskadestånd (stort!)
Att lämna ifrån sig alla sina kolonier
Tyskland förlorade mark i Europa till Frankrike, Polen, Danmark, Belgien, Litauen
(ca 13% av landets yta)
 En kraftigt minskad armé
 Tyskland fick inte ha ett flygvapen, inga tanks
Fred eller
hämnd?
Hämnd &
säkerhet!
Land &
pengar!
Fred!
Kris i Ryssland under kriget









Få industrier
Litet järnvägsnät
Kriget gick dåligt
Soldater deserterar & myteri
Bröd- och matbrist
Demonstrationer
Tsaren avgår i mars 1917
En provisorisk regering tar makten
Maktkamp
REVOLUTION!
Kris i Tyskland efter kriget







Krigsskadestånd
Fransk ockupation av Ruhrområdet
Arbetare strejkar
Löser kris med sedelpressarna
Inflation
Folket missnöjt med politikerna
Nazister och kommunister vinner röster
INFLATION
INFLATION = pengarnas värde minskar
 Vilka är de två viktigaste följderna av första världskriget?
Motivera! (s. 465-467)
 Varför blev det revolution i Ryssland i februari/mars 1917?
(s. 474)
 Hur lyckades Lenin och bolsjevikerna ta makten 1917?
 Varför drabbades Tyskland av inflation efter kriget? (s. 484)
 Var Versaillesfreden rättvis och klok, enligt dig? (s. 465)
Download