Inflation och deflation - samhalle

advertisement
Inflation och deflation
Inflation
 Betyder att pengarnas värde minskar
Deflation
 Betyder att pengarnas värde ökar.
Orsaker till inflation
 Minskad tillgång till varor och tjänster. T.ex. krig
och avspärrning…
 Ökad efterfrågan.
T.ex. löneökningar och skattesänkningar.
 Importvarornas priser höjs.
 Dyrare energi.
Orsaker till deflation
 Ökad tillgång till varor och tjänster…
 Minskad efterfrågan.
Lönesänkningar
Verkningar av inflationen
 För löntagare
 Priserna ökar fortare
än lönen. Reallönen
sänks.
 För företagare
 Kostnadsökningar.
Högre priser
 För sparare
 Sparkapitalet minskar i
värde.
Forts. verkningar av inflationen
 För långivare
 Får tillbaka ett belopp
som är mindre värt
 För låntagare
 Gör motsvarande vinst
Hur kommer man tillrätta med
inflationen?
 I första hand handlar
det om att minska
tillgången på pengar
att handla för.
Hur kommer man tillrätta med
inflationen?
 Höja skatten.
Det ger mindre pengar
att handla för. Det
bidrar till att skapa
balans mellan tillgång
och efterfrågan…
 Höja räntan.
Höjd ränta för
privatpersoner innebär
att det blir dyrare och
svårare att låna
pengar till konsumtion.
Phillipskurvan:
Inflation (%)
Ett förhållande mellan arbetslöshet
och inflation
Om den kortsiktiga
utbudskurvan är positivt
lutad, så innebär detta att
positiv relation mellan
prisnivå och produktion.
Detta är samma sak som en
negativ relation mellan
inflation och arbetslöshet!
Phillipskurvan
arbetslöshet (%)
Vi har alltså på kort sikt ett
smörgåsbord: Antingen låg
arbetslöshet och hög inflation
eller hög arbetslöshet och låg
inflation.
Download