EKONOMISKA POLITISKA MÅL

advertisement
Konjunkturer
Konjunkturer
Högkonjunktur
• Hög produktion
• Hög efterfrågan
• Hög konsumtion
• Lägre arbetslöshet
• Ofta högre inflation
• Räntorna höjs
Lågkonjunktur
• Låg produktion
• låg efterfrågan
• Låg konsumtion
• Högre arbetslöshet
• Ofta låg inflationstryck
• Lägre räntor
EKONOMISKA POLITISKA MÅL
ekonomisk tillväxt, dvs. ökad BNP
stabilt penningvärde, dvs. låg inflation
hög sysselsättning, dvs. låg arbetslöshet
balans i utrikeshandeln
hänsyn till miljön
Ekonomisk politiska mål
Många menar att även dessa mål är viktiga:
 regional balans (”Hela Sverige ska leva”)
 social utjämning
Ekonomisk-politiska medel
finanspolitik (regeringen, riksdagen) – statens budget
penningpolitik (Riksbanken) – reporäntan
arbetsmarknadspolitik (regeringen, riksdagen, AMS)
– statens budget, andra lagar och förordningar
valutapolitik (regeringen, riksdagen, Riksbanken)
– köp / försäljning av SEK
Målkonflikter
 Relation inflation och arbetslöshet
Hur stort budgetunderskott kan accepteras för
att stimulera ekonomin (statsskuld)
Regional balans och tillväxt – ”hela Sverige ska
leva”
Miljö och tillväxt
Download