Målet om EU:s lägsta arbetslöshet

advertisement
Dnr Fi2015/3712
Finansdepartementet
Till riksdagen
Finansministern
Svar på fråga 2014/15:733 av Lotta Finstorp (M) Målet
om EU:s lägsta arbetslöshet
Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser revidera målet om EU:s
lägsta arbetslöshet.
Det är inte aktuellt att revidera målformuleringen. En av regeringens
viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska
arbetslösheten varaktigt. Målet är en viktig del för att nå resultat och
tydliggöra prioriteringarna för den ekonomiska politiken. Därför
kommer även regeringen fortsatt lägga fram reformförslag och
åtgärder i kommande budgetpropositioner för att bidra till att uppfylla
målet att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020.
Stockholm den 5 augusti 2015
Magdalena Andersson
Download