Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning Prognos

advertisement
2016-04-08
Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning
Prognos ur 2016 års ekonomiska vårproposition (grått = prognos i december 2015)
Arbetslöshet,
procent av arbetskraften
Sysselsättningsgrad,
procent av befolkningen
Sysselsättning,
procentuell förändring
2016
6,8
7,0
2017
6,3
6,5
2018
6,4
6,6
2019
6,5
6,8
2020
6,6
67,1
66,9
67,5
66,8
67,2
66,4
67,0
65,9
67,0
1,7
1,6
1,6
1,6
0,8
1,3
0,7
1,0
0,9
Anm. Avser åldersgruppen 15-74 år enligt populationen i arbetskraftsundersökningarna
(AKU), prognoser givet hittills föreslagna och genomförda reformer
Källor: SCB och Finansdepartementet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards