Fullmäktiges utbildningar 2007-2010
2006
Introduktionsutbildning 2007-2010, 1 nov
2007
Politiska prioriteringar/ansvarskommittén, 15 mars
Vårproposition/Landstingsplan och budget, 4 maj
Folkhälsa, Att bygga en region, 11 okt
Regional utveckling och tillväxt, årsredovisning, 19 dec
2008
Mångfaldens betydelse för tillväxten, 13 feb
Konturer av Norrbotten 2040, 8 okt
2009
Demokrati i praktiken, 18 feb
En förmiddag om UNGA och en eftermiddag om KULTUR, 13 okt
2010
Kultur och hälsa, mäns våld mot kvinnor, väljarbeteenden, 24 feb