Nationella jämställdhetspolitiska mål

advertisement
Nationella jämställdhetspolitiska mål
Kvinnor och män skall ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards