Vi andas samma luft - Hallstahammars kommun

Tillsammansveckan 13-16 mars 2017
Alla – behövs – är en tillgång – har kapacitet
”Vi andas samma luft”
En föreläsning som handlar om jämlikhet, jämställdhet samt
psykiskt ohälsa kopplat till personer med psykiska/fysiska
samt intellektuella funktions variationer.
Måndag 13 mars, kl 15.00-16.30
Sagabiografen, Storgatan 12, Hallstahammar
Utbildarna är personer
med egna erfarenheter av
funktionsnedsättningar.
Vi Andas Samma Luft är namnet på en utbildning i jämställdhet
som vänder sig till personer med LSS- och SoL-beslut, samt
personal som arbetar med målgruppen.
Målet med utbildningen är att öka medvetenheten om jämställdhet
och demokratifrågor för personer med psykiska och intellektuella
funktionsnedsättningar.
Vi Andas Samma Luft blev nominerade till Svenska jämställdhetspriset 2017 för sin nytänkande verksamhet.
Fri entré. Ingen föranmälan. VÄLKOMMEN!
Reservation för eventuella ändringar i programmet.
För mer info och aktuellt program: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
Ett arrangemang av Eskilstuna kommun i samverkan med Hallstahammars kommun, Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk
hälsa” och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.