KÄRA MEDLEM FRÅN LOKAL PÅVERKAN TILL FN OCH TILLBAKA

advertisement
KÄRA MEDLEM
FRÅN LOKAL PÅVERKAN TILL FN OCH TILLBAKA IGEN!
Globala internationella överenskommelser, konventioner, som Sverige skrivit under,
ratificerat, avseende miljö och klimatfrågor granskar vi med genusglasögonen på och ser
hur jämställdhet kan integreras i utvecklingen. Närmast nu är det RIO + 20. En
utvärdering av tjugu års miljöarbete där Gröna kvinnor kommer lyfta ekonomisk
jämställdhet som förutsättning för utveckling överhuvudtaget. Vi har en modell för det
som vi gärna vill visa dig och samtala kring.
En av våra uppgifter som ideell organisation och del av det civila samhället, NGO, är att
bidra till att sprida information och kunskap om internationella överenskommelser och
diskutera hur de kan uppfyllas på nationell och lokal nivå. Erfarenheter och kunskap
från lokal påverkan ska tillbaka till beslutsfattare lokalt och internationellt för att
uppdateras. Här kräver t ex Gröna kvinnor att en Kemikaliepanel inrättas i FN.
Kom och bilda dig med oss i Gröna kvinnor!
Välkommen till Gröna kvinnors medlemsutbildning i Stockholm med omnejd.
Tid: Torsdagen den 6 oktober kl 18.00-20.00
Plats: Teater Dur och Moll, Fjällgatan 16, Stockholm
Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor, inleder med att berätta varför Gröna
kvinnor bildats och vårt speciella sätt att arbeta på. Den ekonomiska modell som finns
presenterad i senaste rapporten om hur ekonomiska system kan ställas om kommer
introduceras, finns att ladda ner på vår hemsida.
För frågor och anmälan, kontakta Susanne Wise, medlemsansvarig och styrelseledamot
[email protected] eller mobil 0702-948 688 senast den 4:e okt.
Gröna kvinnor är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden organisation
som kopplar samman feminism, ekonomi och miljö.
Gröna kvinnor arbetar med makt och inflytande för kvinnor.
Vi arbetar både lokalt, regionalt och internationellt för att jämställdhet och
hållbar utveckling ska bli verklighet. Fokusområden är ekonomi, energi, miljö,
vatten och kemikalier.
www.gronakvinnor.se
Download