En feministisk regering ser till att beslut leder till ökad jämställdhet

september 2015
Foto:Martina Huber/Regeringskansliet
En feministisk regering ser till att
beslut leder till ökad jämställdhet
Sveriges feministiska regering
Sverige har världens första feministiska regering.
Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och
internationella arbetet. Kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv.
Reformer och förslag som bidrar
till ökad jämställdhet*
I grunden är det en fråga om mänskliga rättigheter och
en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också
en del av lösningen på de utmaningar som samhället
står inför. Jämställdhet är en självklarhet i ett modernt
välfärdssamhälle – för rättvisa och ekonomisk utveckling.
• Höjning av grundnivån i
föräldrapenningen
• Tredje reserverad månad
i föräldraförsäkringen
• Utredning för en modern
föräldraförsäkring
• Höjt underhållstöd
• Kompetenssatsning inom
omsorgen om äldre och personer
med funktionsnedsättning
• Ökad bemanning i äldreomsorgen
• Grundavdraget för pensionärer
innebär skattesänkning
• Kvinnors hälsa
• Medel till de ideella kvinno- och
tjejjourerna
• Börsbolagens styrelser – minst 40
procent av vardera kön
• Arbetsförmedlingens verksamhet
ska främja jämställdhet
Följ vad regeringen gör för ökad jämställdhet på
regeringen.se/feministiskregering
Prenumera på nyheter via listningen längst ner på sidan.
*presenteras i Budget­propositionen
2016 och Vårpropositionen 2015.
www.regeringen.se/feministiskregering
#svfemreg #jämpol