100% förnybart elsystem 2040 – vad innebär det för samhället?

advertisement
100% förnybart elsystem
2040 – vad innebär det
för samhället?
Datum: Onsdag 5 juli
Tid: kl. 14:00-14:50
Välkommen till en eftermiddag med fokus på vad energiöverenskommelsen
innebär för näringsliv, kunder och myndigheter.
Syskongatan/St:Hansgatan
Den 5 juli klockan 12.30-17.00 bjuder alla fyra myndigheter inom energiområdet in till en diskussion hur vi gemensamt skapar det hållbara energisystemet, Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter i St:Lars ruin.
Läs mer i Almedalskalendern:
Energimyndighetens pass, Ett 100% förnybart elsystem 2040 – vad innebär
det för samhället?” börjar kl. 14:00-14:50.
Plats: St:Lars ruin,
Energiöverenskommelsen
– utmaningar och möjligheter
Ett 100% förnybart elsystem
2040 – vad innebär det för
samhället?
År 2040 ska vi klara hela elförsörjningen med förnybar energi. I energisammanhang är det en kort tid – ungefär en generation vindkraftverk. Att leva
och verka i ett samhälle baserat på förnybar el – vad innebär det? Skapar
det här nya affärsmöjligheter och hur blir förutsättningarna för individen?
Kom och lyssna på vår engagerade panel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs, OX2
Johan Hassel, VD, Global utmaning
Håkan Agnevall, VD, Volvo Bussar AB
Jenny Stiernstedt, journalist Svenska Dagbladet
Hanna Lidström, språkrör Grön ungdom
Sofia Fölster, första vice förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet
Viktor Rundqvist, miljöpolitisk talesperson centerns ungdomsförbund
Lars Andersson, enhetschef förnybar energi Energimyndigheten
Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten
Moderator är Jenny Larsson, årets kraftkvinna 2017, Vattenfall.
Välkomna till en eftermiddag med energi!
Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna. Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99. www.energimyndigheten.se
Download