Internationella relationer

advertisement
Internationella relationer.
Lärobok s. 411-430
Aktörer i det internationella systemet.
1. Självständiga stater.
2. Folkgrupper utan land som önskar bilda egen stat. Kurder, basker och palestinier.
3. Terrorgrupper. Al-Quida och ETA.
4. Militära allianser. NATO
5. Mellanstatliga organisationer FN. EU, OPEC.
6. Internationella frivilligorganisationer. NGO. Greenpeace, Röda korset.
7. Multinationella företag. Gazprom, Lundin oil
8. Religiösa samfund. Katolska kyrkan
9. Massmedier.
10. Individer.
1. Stater.
Definition:
 Den styrs av en regering som har legitimitet hos befolkningen. Den är laglig.
 Regeringen har kontroll över landets territorium och befolkning
 Staten är erkänd av andra stater.
Alla stater är suveräna och formellt innebär det att alla stater är likställda.
Staterna har dock olika förutsättningar och styrkeförhållanden.
Supermakter
Stormakter
Småstater.
USA
Frankrike
Sverige
Regional stormakt är KINA.
Avgörande för styrkeförhållandet.
Geografiskt läge.
Naturtillgångar.
Befolkning
Ekonomisk styrka
Utvecklingsgrad, teknologi och kunskapsnivå.
Historia. Europa
Status och kultur. Värderingar.
4. NATO.
Vilka länder är medlemmar? NATOs historia?
5. FN och EU.
Film om FN.
Sverige och FN. www.sfn.se
Vilka operationer har Sverige deltagit i?
Har deltagandet bidragit till en lösningar av konflikten eller stabilisering i området?
EU en ny aktör.
Gemensam utrikes och säkerhetspolitik
Solidaritetsklausul och biståndsklausul.
Vilka för och nackdelar kan du se med ett gemensam utrikes och säkerhetspolitik?
7. Multinationella företag.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards