Första%20världskriget%20förloppet

advertisement
Första världskriget (1914-1918)
Krigets förlopp
Miljoner män drog ut i krig, fulla av tillförsikt. Man trodde kriget skulle bli
kortvarigt…
 Centralmakterna (Tyskland, Österrike-Ungern, Bulgarien och Turkiet)
 ”De allierade” (ententemakterna, d.v.s. Storbritannien, Frankrike,
Ryssland, Italien, Grekland m.fl. – till sist var de mer än 30 stater)
 Neutrala stater var Sverige, Norge, Danmark, Holland, Spanien och
Schweiz
 Västfronten och Östfronten
 Ställningskrig, skyttegravar
 Nya vapen – massförstörelse (se nästa sida)
 Världskrig – Japan erövrar tyska områden i Kina och Stilla havet. I
mellanöstern underblåste britterna arabisk frigörelse från turkarna. I
Afrika erövras tyska kolonier av Storbritannien och Frankrike. Tyskarnas
ubåtskrig ledde till att även amerikanska fartyg sänktes, vilket leder till att
USA går in i kriget 1917 på de allierades sida (”för att trygga världen åt
demokratin”).
Att göra
Arbeta med begreppen/nyckelorden så att du får en sammanfattande bild av
första världskrigets förlopp. Använd historieböckerna.
vänd
Stridsvagn
U-båt, torpeder
En kanadensisk soldat med brännskador efter att ha utsatts för senapsgas under första
världskriget.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards