Planering för åk 8: biologi ht -15

advertisement
Planering för åk 8: biologi ht -15
Vecka:
Läxa/Laboration:
35-36
Muskler: skelettmusklerna
Muskler
Skelettet
Skelettet
Skador/sjukdomar
Lab. Muskler, Statiskt och
dynamiskt arbete
37-38
Hjärta, blodet
Hjärta, kretsloppen
Kretslopp, blodkroppar
Blodkärl
Blodgrupper
Lab. Dissektion av hjärta
Skador/sjukdomar
39-40
Lungor och andning
Lungor och andning
Matspjälkning
Lab. spirometern
Skador/sjukdomar
41-42
Matspjälkning
Matspjälkning
Mat och hälsa (sömn, kost, motion)
Lab. energi
Skador/sjukdomar
43-45
Huden
Huden
Utsöndringsorganen
Utsöndringsorganen
Skador/sjukdomar
Lab. energi
46
Prov
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards