Ämnesplanering NO Kemi 8b v49 (20 kB, docx)

advertisement
Planering NO 8B, v49 2014
Kemi, kol och kolföreningar
Skolan
Övrigt
arbete
Måndag
Genomgång
kol
Eget arbete
Bygga
molekyler
Lab aktivt
kol
Instuderingsfrågor
Tisdag
Molekylmodeller
Onsdag
Torsdag
Genomgång
alkoholer,
syror
Genomgång
estrar
Lab alkoholer
Instuderings- Instuderingsfrågor
frågor
Fredag
Lab estrar
Prov
Lab syror
Öva inför prov
Begrepp att behandla under veckan
Atom
Proton
Elektron
Neutron
Kol
Aktivt kol
Diamant
Grafit
Fullerener
Kolets kretslopp
Organisk kemi
Kolväten
Metanserien
Strukturformel
Molekylformel
Mättad
Omättad
Enkelbindning
Dubbelbindning
Trippelbindning
Alkaner
Alkener
Alkyner
Naturgas
Gasol
Råolja
Fraktion
Krackning
Alkohol
Hydroxylgrupp
Denaturerad
Syror
Karboxylgrupp
Estrar
Kemiska beteckningarna för
Kol
Väte
Syre
Nyckelord i kunskapskraven
Kunskapskrav för
betyget E i slutet av
årskurs 9
Kunskapskrav för
betyget C i slutet av
årskurs 9
Kunskapskrav för
betyget A i slutet av
årskurs 9
Eleven kan använda
informationen på ett i
huvudsak fungerande sätt
i diskussioner och för att
skapa enkla texter och
andra framställningar med
viss anpassning till syfte
och målgrupp
Eleven kan använda
informationen på ett
relativt väl fungerande sätt
i diskussioner och för att
skapa utvecklade texter
och andra framställningar
med relativt god
anpassning till syfte och
målgrupp.
Eleven kan använda
informationen på ett väl
fungerande sätt i
diskussioner och för att
skapa välutvecklade texter
och andra framställningar
med god anpassning till
syfte och målgrupp.
Download
Random flashcards
Create flashcards