Kemiprovet 8 ab 18 nov 2016

Kemiprovet 8 ab 18 nov 2016
Kolatomens egenskaper och dess former
Alkaner, namn på de tio första, strukturformel, summaformel, egenskaper,
Isomerer
Omättade kolväten Eten etyn mm
Alkoholer kunna rita upp de 4 första samt glykol och glycerol. Egenskaper
Organiska syror
Estrar.
Dela in kolhydrater i socker, stärkelse och cellulosa.
Enkla och sammansatta sockerarter
Fetter är estrar av alkoholen glycerol och olika fettsyror
Proteiner är uppbyggda av aminosyror