Ämnesplanering Matte 7A v40 (22 kB, docx)

advertisement
Planering matematik 7a, v40, 2015
Kapitel 1 i boken Matte direkt
Måndag
Grundkurs
sid.8-14
Tisdag
Grundkurs
sid.15-19
Onsdag
Grundkurs
sid. 20-21
Diagnos sid.
22-23
Torsdag
Blå kurs sid. 24-31
eller röd kurs sid. 3239 och uppslaget
sid.42-43 och svarta
sidor sid. 236.
Fredag
Prov kapitel 1
Begrepp att behandla under veckan
tal
siffra
tallinje
tiosystemet
decimal
räknesätt
faktor
term
summa
differens
produkt
kvot
täljare
nämnare
avrundning
prioriteringsordning
Mål efter veckan
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
>>förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
>>ordna tal i storleksordning
>>multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
>>avrunda tal
>>använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
>>räkna med de fyra räknesätten
>>prioriteringsreglerna
Nyckelord i kunskapskraven
Kunskapskrav för betyget
E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget
C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget
A i slutet av årskurs 9
grundläggande
kunskaper
i huvudsak fungerande
sätt
tillfredsställande resultat
goda kunskaper
relativt väl fungerande
sätt.
gott resultat.
mycket goda kunskaper
väl fungerande sätt.
mycket gott resultat.
Uppgift 62 sid.18
Uppgift 10 sid. 35
Uppgift 38 sid.41
Download