Avslutningstal - Textalk Webnews

Avslutningstal
Retorik – konsten att tala
eller få andra att vilja lyssna
Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära.
Tre nycklar för att lyckas:
1. Ethos – erfarenhet. Skapar förtroende
2. Logos – fakta. Talar till människors förnuft
3. Patos – känslor. Väcker målgruppens känslor
Retoriska figurer
•
Tretal: Uppräkning av tre saker. Det finns en anledning till att det finns i sagor, det låter jättebra!
”Nu återstår tro, hopp och kärlek och störst av dem är kärleken.”
”Du har alltid varit en snäll, lojal och rolig vän.”
•
Metafor: Metaforer är ett bildspråk där ord/uttryck får en annan betydelse än rent bokstavligt.
Metaforen är som liknelsen men den saknar ett jämförelseord (som, liksom).
”Skolan är en resa med många svängar och vägskäl. Målet är inte alltid detsamma för alla”
”Jag fick en ordentlig kalldusch.”
”Jag var så kär. En eld brann inom mig.”
•
Liknelse: Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. Liknelsen
skiljer sig från metaforen genom att det klart utsägs vad något liknar eller är som.
”Mitt hjärta värkte som en ond tand”
”Jag stirrade som en skrämd katt”
”Klänningen var grön som en sommaräng”
•
Allegori: En allegori är en liten berättelse byggd av "bilder". Ofta har man staplat
flera metaforer på varandra. Man menar alltså inte bokstavligen det man säger utan
målar i bilder det man vill säga i bilder.
”Sverige har kört i diket. Nu måste vi bogsera upp landet på rätt väg. Vi vet hur man kör!”
Anafor: Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser. En av de mest kända är
Martin Luther Kings tal I have a dream, där denna fras upprepas ett mycket stort antal gånger med
ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik. Det blir nästan ett mantra
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the
true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident:
that all men are created equal."
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and
the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of
brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the
heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an
oasis of freedom and justice.
• Antites: antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två
sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där
emellan.
”Dagens Sverige består av fattiga och rika, av mottagare och givare.”
”Upp som en sol, ner som en pannkaka.”
•
Alliteration : Orden i ett kort budskap börjar på samma bokstav
eller stavelse.
”Sakta samlades sylvassa saker i sinnet.”
• Retoriska frågor: Istället för att göra ett påstående ställer man en
fråga med ett givet svar.
”Vill du bli lyckligare?”
”Tycker du att alla har rätt till en utbildning?”
”Har du någon gång känt dig irriterad?”
http://www.youtube.com/watch?v=_P4QJLmuZmo
En bra talare…
 pratar tydligt.
 tittar på åhörarna ibland.
 pratar lagom högt.
 pratar med en varierad röst (inlevelse).
 tittar inte ner in pappret för mycket.
En bra lyssnare…
 Lägger ner pennor och annat som kan distrahera, är du
okoncentrerad så blir den som talar också det.
 Tittar på den som talar och ser engagerad ut, inte uttråkad.
 Avbryter inte den som talar, har du några frågor så kan du ställa
dem efter framförandet är slut.
 Att lyssna handlar om att visa den som talar respekt, behandla
andra såsom du själv vill bli behandlad, är en gyllene regel!
Bedömning
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande
struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande
struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande
struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.