Teknik v47 ht13, 7A och 7B

advertisement
Planering NO 7B, v16 2015
Djur
(spektrum s 86-151; det är inte meningen att alla
sidor ska läsas eller kunnas men där finns
informationen)
Syfte
Undervisningen i biologi ska bland annat bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med
erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.
Centralt innehåll
Biologin och världsbilden
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån
evolutionsteorin.
Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
Arbetssätt
Genomgångar, filmer, diskussioner, övningar, dissektion mm
En del av begreppen vi kommer att behandla under veckan
Växelvarm
Jämnvarm
Dinosaurier
Insekter
Mimikry
Fiskar
Groddjur
Kräldjur
Fåglar
Däggdjur
Etologi
Människans utveckling
Kunskapskrav för
betyget E i slutet av
årskurs 9
Kunskapskrav för
betyget C i slutet av
årskurs 9
Kunskapskrav för
betyget A i slutet av
årskurs 9
till viss del för
diskussionerna framåt.
för diskussionerna
framåt.
för diskussionerna
framåt och fördjupar
eller breddar dem.
informationen på ett i
huvudsak fungerande sätt
informationen på ett
relativt väl fungerande sätt
informationen på ett väl
fungerande sätt
skapa enkla texter
skapa utvecklade texter
skapa välutvecklade texter
Evolution
Zoolog
Yttre befruktning
Inre befruktning
Ryggradslösa djur
Ryggradsdjur
Ledjur
Nyckelord i kunskapskraven
Download