+ + Vanliga organiska syror

advertisement
Organisk kemi
Alkoholer
Organiska syror
Estrar
Alkoholer
Alkoholer innehåller en OH-grupp.
Det gör dem lösliga i vatten.
OH-gruppen är det som ger alkoholer dess egenskaper.
Metanol
Etanol
CH3OH
C2H5OH
Kallas för träsprit
Förekommer i alkoholhaltiga drycker.
Mycket giftigt att dricka.
Mindre mängder går att dricka utan att förgiftning.
Fungerar som t.ex. bränsle.
Har hög brännbarhet och fungerar bra som bränsle.
Flervärda alkoholer
Har fler OH-grupper än en.
Glykol
Glycerol
Organiska syror
Organiska syror kan bildas av alkoholer.
Det sker en reaktion med syret i luften och det bildas en
karboxylgrupp COOH.
De får sina namn från den alkohol de bildas från + tillägget –syra.
+
+
Vanliga organiska syror
Myrsyra (brännässlor och myror)
Ättiksyra (Isättika)
Propionsyra (Konserveringsmedel, surdegsbröd)
Oxalsyra (Rabarber, spenat)
Acetylsalicylsyra (Värktabletter, blodförtunnande)
Estrar
Estrar bildas när en alkohol och en organisk syra reagerar med varandra.
De används i livsmedelsindustrin som smaksättare.
De används också för sin lukt. De kan lukta både gott och väldigt illa.
Download