Alkoholer
1 Det finns en molekylgrupp som är
typisk för alkoholer: vilken? Skriv
molekylformel och strukturformel.
OH-gruppen - består av en syreatom
och en väteatom
OH
Alkoholer
2 Vad heter den enklaste alkoholen?
Metanol
3 Beskriv metanolens egenskaper och
vad den används till
Giftig, lättantändlig, brinner
med blå låga. Används vid
plasttillverkning och som
svampbekämpningsmedel.
Alkoholer
4 Skriv och rita molekyl- och
strukturformel för etanol
C2H5OH
HH
H C C O H
HH
Alkoholer
5 Beskriv etanolens egenskaper och
vad den används till
Färglös, svagt giftig, brinner med gul,
sotande låga.
Används
- i alkoholdrycker
- som lösningsmedel
- vid tillverkning av organiska
föreningar
- bilbränsle
Alkoholer
6 Skriv och rita molekylformel och
strukturformel för glykol
C2H4(OH)2
HH
HO C C OH
HH
Alkoholer
6 Skriv och rita molekylformel och
strukturformel för glykol
C2H4(OH)2
HH
H C C H
HO OH
Alkoholer
7 Beskriv glykolens egenskaper och
vad den används till
Mycket giftig, tjockflytande. Används
som fryspunktsnedsättning i bilarnas
kylare
Alkoholer
10 Skriv och rita molekylformel och
strukturformel för glycerol
C3H5(OH)3
HH H
H C C C OH
HO OH H