AT-undervisning Norra länsdelen Vinter-vår 2016
Datum
20 jan
Tid
Ämne
14-16.30 Gynekologi
27 jan
14-16.30 ½-tidsträff med
studierektor
(Självstudier för AT
som snart slutar)
Mellansvenskt
Läkemedelsforum i
Örebro
13.30-16 Sjuka barn
3-4 feb
Ansvarig
Plats
Johanna
Nora VC
Westring
Anders Hagvall Konferensrum Doktorn,
bottenvån., S-huset, USÖ
Läkemedelskommittén
betalar avgift
Maja Lövstrand
Särskild anmälan.
Verksamhetschef beslutar
om deltagande
10 feb
Datasalen, källarvån, Shuset, USÖ
11 feb
14.30Avslutningssamtal
Anders Hagvall Konferensrum Doktorn,
16.30
med studierektor (AT
bottenvån., S-huset, USÖ
som slutar)
17 feb
Självstudier
18-19 feb Internat Sem Ledarskap
Särskild anmälan
24 feb
AT-tenta 26 februari Självstudier
2 mars
14-16.30 Ortopedisk medicin
Magnus
Karla VC
Håkansson
9 mars
14-16
Diabetes
Izis Seric
Konferensrum 1,
entréplan, Lbg Lasarett
16 mars
14-16.30 Hud
Ljilja Narancic Haga VC
23 mars
30 mars
14-16.30 Fetma – kan vi hjälpa Marije
Överviktsenheten,
våra patienter?
Galavazi,
Järnvägsg. 16B, Örebro
Mattias
Malmberg
6 april
Heldag
Sem Interkulturella
Särskild anmälan
möten i vården
13 april
Heldag
Seminarium EBM och
Särskild anmälan
klinisk forskning
20 april
14-16.30 Provtagning och
Stefan Risberg Datasalen, källarvån, Santibiotika vid
huset, USÖ
infektioner i
primärvård
25-26
Heldagar Seminariu
Särskild anmälan
april
Försäkringsmedicin
27 april
14-16.30 Läkemedel och äldre Ulf Rothelius
Datasal ”Elvan”, entré L,
Seminarium utifrån
b.v., USÖ
Webbutbildning
4 maj
14-16.30 Träffa Studierektor + Anders Hagvall Datasalen, källarvån, SAvslut.samtal för AT
huset, USÖ
som slutar
11 maj
Heldag
Sem Våld i nära
Särskild anmälan
relationer
18 maj
AT-tenta 23 maj
Självstudier
25 maj
Självstudier