AT-undervisning Karlskoga VT 2017 Datum Tid Ämne Ansvarig

advertisement
AT-undervisning Karlskoga VT 2017
Datum
Tid
Ämne
Ansvarig
30 nov
13.30-16 ÖNH + Info till nya AT Anders Hagvall
7 dec
14 dec
21 dec
11 jan
18 jan
14-16.30 Gynekologi
14-16.30 Ögon
14-16.30 Riskbruk av alkohol
24-25 jan Heldagar Sem Ledarskap
1-2 feb
Heldagar Mellansvenskt
Läkemedelsforum i
Karlstad
8 feb
13.30-16 Sjuka barn
OBS!
15 feb
14-16.30 Träffa studierektor
22 feb
1 mars
8 mars
14-16
14-16
29 mars
14-16.30 Läkemedel och äldre
Seminarium utifrån
webbutbildning
14-16.30 Nya insikter kring
obesitas
12 april
19 april
24-25
april
26 april
Allmänmedicin
Hud, anemi m.m.
10 maj
14-16.30 Diabetes
Heldagar Seminarium
Försäkringsmedicin
Heldag
Sem Interkulturella
möten i vården
Heldag
Seminarium EBM och
klinisk forskning
14-16.30 Träffa studierektor
17 maj
Heldag
3 maj
24 maj
Läkemedelskommittén
betalar avgift
Maja Lövstrand
Åsa Ludvigsson
AT-tenta 24 febr.
Självstudier
14-16.30 Provtagning och
Johan Riström
antibiotika vid
infektioner i primärvård
14-16.30 Ortopedisk medicin
Magnus
Håkansson
15 mars
22 mars
5 april
Självstudier
Ulrika
Gustavsson
Henrik Ahlin
Självstudier
Johan Riström
Bengt Karlsson
Gunilla
Stenninger
Ulf Rothelius
Plats
Svartån, L-entrén, hiss
L2 vån. 4
Laxå VC
Karolina VC
Datasalen, källarvån,
S-huset, USÖ
Särskild anmälan
Särskild anmälan.
Verksamhetschef
beslutar om deltagande
Datasalen, källarvån,
S-huset, USÖ
Datasalen, källarvån,
S-huset, USÖ
Datasalen, källarvån,
S-huset, USÖ
Gymn.salen, Vuxenhabiliteringen Folkungagatan 33 Ö-o, b.v.
Baggängens VC
Brickegårdens VC
Datasal ”Elvan”, entré
L, b.v., USÖ
Marije Galavazi, Överviktsenheten,
Järnvägsg. 16B, Ö-o
Självstudier
Ulf Rothelius
Brickegårdens VC
Särskild anmälan
Särskild anmälan
Särskild anmälan
Åsa Ludvigsson
Sem Våld i nära
relationer
AT-tenta 19 maj
Självstudier
Datasalen, källarvån,
S-huset, USÖ
Särskild anmälan
Download