HUVUD- OCH HALSCANCER Primärvårdsversion av standardiserat

advertisement
HUVUD- OCH HALSCANCER
Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp – 2015
Alarmsymtom
 Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan infektion
eller annan förklaring.
 Ensidig nästäppa utan förklaring.
 Blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring.
 Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel.
 Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring.
 Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
 Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker.
 Ensidiga obehag eller smärtor utan infektion eller annan förklaring.
 Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring.
 Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares.
Om patienten har ett eller flera av ovanstående symtom, skicka remiss till en ÖNHklinik (filterfunktion) redan samma dag. Vid osäkerhet, kontakta ÖNH-kliniken för
konsultation se nedan. ÖNH-klin USÖ är (filterfunktion) i Region Örebro.
Samtliga symtom klassas som misstanke om huvud- och halscancer. Välgrundad
misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.
Vid remitteringen ska patienten informeras om att det finns anledning att
misstänka cancer.
Remiss till ÖNH-kliniken USÖ ska innehålla
 anamnes:
symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare
utredningar av dem
samsjuklighet
tidigare sjukdomar och behandlingar
läkemedel
rökning
social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
Tidsbokning
Till Tumörmottagningen på ÖNH-USÖ går det att få en tid i handen till patienten.
Ring: 019-602 16 60. Remissen faxas enligt nedan.
Remiss- Märkt Standardiserat Vårdförlopp (SVF)
Faxa -ÖNH-mottagning USÖ Fax: 019-602 32 90+Ring (sekr) 019-602 14 66
Tandläkare Käkkirurgisk mottagning USÖ fax: 019-602 31 35 Tel. 019-602 21 93

Om det är tveksamheter eller frågor går det bra att ringa och
diskutera.
Telefonkonsult Läkare- Tumörkirurg ÖNH-USÖ 019-602 14 14
Telefonkonsult Tandläkare Käkkirurgjour USÖ 019-602 21 93
Download