Ny analysmetod för flera immunologiska analyser

advertisement
Ny analysmetod för flera immunologiska
analyser
Vi byter metod och instrument för flera immunologiska analyser.
Följande analyser flyttas från nuvarande plattform till Phadia 250. Instrumentet är från
Thermofisher och har sk ”random access” vilket innebär att proverna kan analyseras i slumpvis
ordning och behöver inte batch-köras. Svarstiden blir därmed kortare och dagtid akutanalys kan
beställas.
2013
o
tTG-IgA-antikroppar (15/4)
o
ENA-screen (15/4)
o
MPO-ANCA (15/4)
o
PR3-ANCA (15/4)
o
Kardiolipin IgG och IgM (8/10)
o
Beta-2-glykoprotein IgG och IgM (8/10)
2014
o
GBM IgG (1/1)
o
CCP IgG (19/3)
o
RF IgM (hösten 2014)
Validering av respektive metod:
För tTG-antikroppar har särskild information distribuerats (se dokumentet ”Byte av metod för
bestämning av Transglutaminas IgA…”).
För ENA-screen påverkas inte svaret på annat vis än att även antikroppar mot centromer
protein B detekteras i den nya metoden. Vid positiv ENA-screen görs som tidigare uppföljande
analys av antikroppar mot specifika antigen.
MPO-ANCA och PR3-ANCA besvaras även fortsättningsvis ”positiv med kvantitativt värde” och
”negativ utan kvantitativt värde”. Värdena i den nya analysen är inte omedelbart jämförbara
med tidigare värden. Därför kommer prover från patienter som uppvisat positiv MPO/PR3ANCA i den förut använda analysmetoden att samtestas i sb m första analys i det nya
systemet.
Kardiolipinantikroppar (IgG och IgM) besvaras liksom tidigare med analysvärde och tolkning.
Analysvärdena är ej jämförbara med tidigare metod. Värden som i den äldre testen blev “Svagt
positiva” blir i den nya analysen i huvudsak “Negativa”.
Beta-2-glykoprotein 1 antikroppar (IgG och IgM) besvaras liksom tidigare med analysvärde och
tolkning. Analysvärdena är ej omedelbart jämförbara med tidigare metod. I den äldre analysen
var den övre gränsen för både IgG och IgM >100. I den nya Phadia-analysen är mätintervallet
0.6 - >532 för IgG och 0.9 - >576 för IgM.
GBM-antikroppar besvaras liksom tidigare med analysvärde och tolkning. Analysvärden inte är
direkt jämförbara mellan gammal och ny metod men analyser som besvarades >200 i den
äldre metoden basvaras idag med ett exakt värde mellan 100 och 200.
CCP – den nya metoden erhåller högre analysvärden än tidigare metod. Exempelvis 7 mot 5,
40 mot 25, 100 mot 70, 200 mot 140.
För Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge
Gunnar Kahlmeter
Verksamhetschef
Download