REMISS

advertisement
REMISS
Uppdaterad 4.1.2016
Vävnadsförenlighetsundersökningar
Leukocytantikroppar
Skriv ut
Töm
SÄNDNINGSUPPGIFTER
Remitterande sjukhus och avdelning
Faktureringsadress om annan än uppdragsgivarens
Vasa centralsjukhus
Kliniska laboratoriet B3
Adress
Svarsadress om annan än uppdragsgivarens
Sandviksgatan 2-4
65130 VASA
Provet ankommer/transportsätt
Kontaktperson och telefonnummer
Om brådskande undersökning överenskoms separat,
tel. 029 300 1796
Snabbt svar önskas
Tel:
fax:
UPPGIFTER OM DEN UNDERSÖKTA
Efternamn
Personbeteckning
Diagnos
Förnamn
Provtagningsdatum
Kundens provnummer
BEGÄRDA UNDERSÖKNINGAR
SPRV
5366
5348
3601
5311
5312
5349
Blodgrupp
BAKGRUNDSINFORMATION
Leukocytantikroppar
Den undersökta är
S -Leukocytantikroppar, patient som väntar på organtransplantation
Undersökningspaketet innehåller följande undersökningar:
S- Leukocytantikroppar, IgG, screening (KL 4272)
S- Leukocytantikroppar, panelreaktiva, IgG (KL 6230)
S -Leukocytantikroppar, klass I, IgG, identifiering (KL 6231)
S -Leukocytantikroppar, klass II, IgG, identifiering (KL 6232)
S- Leukocytantikroppar, cytotoxiska, screening (KL 6227)
Undersökningen görs en gång för varje patient som ska genomgå
njurtransplantation och thorax transplantation (vid behov).
patient som fått organtransplantation, när periodisk kontroll
misstänkt rejektion
Annat, vad Immuniserande händelser
patienten har fått blodtransfusioner, senast patienten har inte fått blodtransfusioner
patienten har varit gravid
Patienten har fått läkemdelsbehandling som påverkar
tolkningen av undersökningen (rituximab, OKT3 eller
motsvarande)
5368
5348
3601
5311
5312
5340
S -Leukocytantikroppar, uppföljning av fungerande transplantat
Undersökningspaketet innehåller följande undersökningar:
S- Leukocytantikroppar, IgG, screening (KL 4272)
S- Leukocytantikroppar, panelreaktiva, IgG (KL 6230)
S -Leukocytantikroppar, klass I, IgG, identifiering (KL 6231)
S -Leukocytantikroppar, klass II, IgG, identifiering (KL 6232)
S -HLA-Donatorspecifika antikroppar
5369
5348
3601
5311
5312
S -Leukocytantikroppar, patient som väntar på stamcellstransplantation
Undersökningspaketet innehåller följande undersökningar:
S- Leukocytantikroppar, IgG, screening (KL 4272)
S- Leukocytantikroppar, panelreaktiva, IgG (KL 6230)
S -Leukocytantikroppar, klass I, IgG, identifiering (KL 6231)
S -Leukocytantikroppar, klass II, IgG, identifiering (KL 6232)
vad när Ytterligare information
5310
0-prov för nedfrysning
53680-prov för nedfrysning och för leukocytantikroppsundersökning
(SPRV 5368)
Prov: 10 ml serumrör eller 2 ml serum
Undersökningspaketet rapporteras och faktureras som separata undersökningar.
IFYLLS AV BLODTJÄNST
Provet anlänt till
Blodtjänst
datum
kl.
namnteckning
Svar faxat
datum
kl.
namnteckning
Svar per telefon
datum
kl.
namnteckning
Ytterligare uppgifter
Förfrågningar om undersökningarna kan göras tel. 029 300 1796, må–fre 9–15, fax 029 300 1655
SÄNDNINGSANVISNINGAR:
Adress: Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Mottagning av prover, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
Frågor om provtagning, sändning och transport: Provinfo (må–to 8–16, fre 8–15) tel. 029 300 1414, fax 029 300 1604
Remiss, provtagnings- och sändningsanvisningar samt undersökningsbeskrivningar: www.blodtjanst.fi > För hälsovårdsexperter
Download