Nyhet celiakianalyser samt nya analyser med elektronisk remiss och

advertisement
Nyhet celiakianalyser samt nya analyser med
elektronisk remiss och svar
Nyhet celiakianalyser
IgA mot nativt gliadin är avackrediterat sedan i höstas och har inte stöd i några nationella eller
internationella riktlinjer. Vi kommer att sluta analysera IgA mot nativt gliadin i samband med att vi
inför IgG mot deamiderat gliadin peptid (DGP).
IgG mot DGP kan påvisas innan patienter utvecklat IgA mot tTG, men positivt prediktivt värde är lågt.
Vid serologisk screening för celiaki kommer först IgA mot tTG analyseras, oavsett ålder. Vid negativt
utfall görs ingen ytterliggare analys. Vid positivitet utförs IgG DGP och IgA mot endomysium. Vid
uppföljning kan ev IgG mot DGP vara av värde som mått på compliance.
Vid IgA brist analyseras IgG mot tTG. Vid positivitet görs IgG DGP.
Om utökade analyser önskas i särskilda fall så kommer analysen IgG mot DGP att finnas tillgänglig för
beställning precis som HLA DQ2/8.
Nya analyser som ska beställas med E-remiss från onsdag 2015-04-08
RoS - Immunologi
SYSteam Cross - Immunologi EDI
S-Test för vaskulit
S-Lever antikroppar
S-GBM-ak
S-DGP-ak, IgG (celiaki)
Test för vaskulit, S- pkt
Lever antikroppar, S- pkt
GBM-ak, SDGP-ak, (Celiaki), S- pkt
Provhantering
Alla blodprover som är beställda med elektronisk remiss (E-remiss) skall numera till Kliniskt kemiska
laboratoriet. Önskemål om analysprofiler kan skickas till [email protected]
Anamnes krävs
För att kunna göra en korrekt bedömning och hjälpa er med tolkning av svar krävs anamnes. Insjukningsdatum,
frågeställning, diagnos, eventuell behandling och övriga kliniska data är av yttersta vikt för handläggningen på
laboratoriet.
Biobanksinformation
Om provgivaren inte samtycker till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet,
eller är oförmögen att fatta samtyckesbeslut skall även detta anges i anamnesfältet.
Svarsrapporter
Observera att för ovanstående analyser beställda efter 2015-04-08 levereras svarsrapporter endast elektroniskt till
IMx-Ros och SYSteam Cross även om de är beställda på pappersremiss.
Olof Hultgren
Överläkare
019-602 35 19
Hans Fredlund
Överläkare
019-602 35 86
Lena Bertilsson
Processansvarig
019-602 1135
Laboratoriemedicinska länskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Epost: [email protected]
Download