Kompetenscentrum för hälsa - KCH

advertisement
Neuroborrelia-Diagnostik
Mandana Shikhagaie Vuic
Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi
Varför ska vi byta beräkningsmetod?
• 2 EQA utskick från Instand ej godkänt resultat
• Riktlinjer från European Federation av Neurological
Societies (EFNS Guidelines 2010)
• Riktlinjer från CDC
• Läkemedelverkets workshop 2009
EFNS Guidelines 2010
• Patient med neurologiska symptom
• Pleocytos, Monocytär pleocytos: >5x106/L
• Intratekal produktion av specifika antikroppar
• Beräkningsmetod som tar hänsyn till eventuell
skada på blod/hjärnbarriären
CNS ej påverkad
Blod/hjärnbarriär
CSV
Blod
Diffusion
Antigen
Patogenspec. IgGserum
Total IgGserum
=
Patogenspec. IgGCSv
Total IgGCSv
Intratekal produktion
Blod/hjärnbarriär
Blod
CSV
Diffusion
Antigen
Patogenspec. IgGserum
Total IgGserum
<
Patogenspec. IgGCSv
Total IgGCSv
Antigen
Nuvarande metod
ELISA kit från Oxoid. Beräkning av intratekal
produktion av specifika Ig-antikroppar som en
approximation utan korrigering för grad av blodhjärnbarriärskada.
Reibers metod
ELISA från Euroimmun. Beräkning av intratekal
produktion av specifika IgG (IgM)-antikroppar
med korrigering för grad av blodhjärnbarriärskada.
Bestämning av intratekal produktion
Blod- och Csvprov
tagna vid samma
provtagningstillfälle
(inom~ 1h)
Bestämning av
total IgG och IgM
albuminkoncentration
(Nefelometri)
Kem lab i Karlstad
Bestämning av
specifika antikroppar
(ELISA)
CSQrel beräkning
Bedömning och utsvarning
Patient med neurologiska
symtom
Mjukvara
Csv/Serum kvot diagram(IgG)
Enligt Reiber och Lange
1 = Normalområde
3 = Blod/hjärn barriärskada
och intratekal IgG-produktion
Total IgGSerum
Total IgGCSV
2 = Blod/hjärn barriärskada
4 = Intratekal IgG produktion,
ingen blod/hjärn barriärskada
5 = beräkningsfel
6-15 år
upp till 40 år
upp till 60 år
AlbuminCSV
AlbuminSerum
IgM resultat för 65 parade serum- och
Csvprov
Euroimmun IgM
Oxoid
IgM
Positiv
Negativ
Total
Positiv
4
2*
6
Negativ
1
58
59
Total
5
60
65
*Även positiva för IgG på både Oxoid och Euroimmun
IgG resultat för 65 parade serum- och
Csvprov
Euroimmun IgG
Oxoid
IgG
Positiv
Negativ
Total
Positiv
7
0
7
Negativ
1
57
58
Total
8
57
65
Monocytär pleocytos
• Alla positiva IgM prover (total 7 prover)
hade monocytär pleocytos.
• Alla positiva IgG prover (total 8 prover)
hade monocytär pleocytos.
• 4 negativa prover i både IgM och IgG
hade monocytär pleocytos (andra diagnoser)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards