Jag skäms inte över att ha HIV

advertisement
2014-7-2
Jag skäms inte över att ha HIV | På tal om 6
Jag skäms inte över att ha HIV
I Jag skäms inte över att ha hiv berättar Åsa hur hon själv och omgivningen reagerade på
hennes hiv-status och hur det är att leva som hiv-positiv i Sverige idag. Berättelsen kan väcka
tankar kring stigma, fördomar och okunskap.
Övningar för högstadiet: Biologi Engelska Samhällskunskap
Övningar för gymnasiet:
Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1 Biologi 2 Engelska 5
Längd: 6 min
Produktion: Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: Åsa
Kategorier:
Sexualitet Identitet Kroppen Hälsa Säkrare sex & STI Känslor
Makt & Rättigheter Etik & Livsfrågor
http://patalom6.se/biograf/jag-skams-inte-over-att-ha-hiv
1/1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards