Läsårsplanering för 9c – 2012/13
Ämne
LPP namn – centralt innehåll
Förmågor –
När ungefär arbeta
främst träna på
med
utifrån
individutveckling
Historia
Första världskriget
Del av I och III
Augusti
Historia
Mellankrigstiden och andra
världskriget
Främst I och III
September
Samhällskunskap Styre i Sverige – kommun och
riksdag - befolkning
II, IV, V och VI
Oktober
Religion
Kristendomen
II, III och V
November
Religion
Hinduismen och buddhismen
III, IV och V
December
HÖSTTERMIN
VÅRTERMIN
Religon
Jämförelse världsreligionerna,
Alla
humanism – etiska ställningstagande,
människosyn m.m.
Januari - början
Samhällskunskap Samhällsekonomi
I, II och V
Februari
Historia
Alla
Mars
Efterkrigstiden
Geografi/
Befolkningsgeografi, urbangeografi, Ge – alla
samhällskunskap resurser och miljö och
Sa - alla
hållbarhetsfrågor (GIS)
April
Nationella prov
Något av ämnena – ej klart ännu
vilket
2 maj
Valfria ämnen
Ta igen/fördjupa
maj