Högskolekurs Hiv med individen i fokus ur ett globalt

advertisement
Högskolekurs
Hiv med individen i fokus
ur ett globalt perspektiv
Sedan 2002 håller Karolinska Institutet med kursledare AnnaMia Ekström kursen
i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark. Kursen hålls i Riksförbundet Noaks
Arks lokaler i Stockholm. Kursen hålls i början på varje år och avslutas med
tentamen.
Nästa kurs
Start januari 2018
Mer information
Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är
att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer informerat förhållningssätt
till, hiv ur ett globalt sociobiologiskt perspektiv. Kursen analyserar både
individens och samhällets roll i hivprevention och behandling och hur det
hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och
social situation. Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp
i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och
biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från
forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot.
Download