En dag för hiv

advertisement
14 NYHETER
SvD söndag 2 december 2012
Öppet seminarium
Justitieutskottet och Socialutskottet:
Narkotika i Sverige
– en lägesbeskrivning
Onsdag 5 december kl. 13.00 –16.00
i Andrakammarsalen
Öppen utfrågning Skatteutskottet:
Skattekontroll av företag
Torsdag 6 december kl. 10.00 –12.00
i Förstakammarsalen
För mer information
www.riksdagen.se | 020-349 000
Har du långvarig smärta i ländryggen?
Bragée Smärtklink startar en klinisk studie där man vill undersöka
den smärtlindrande effekten samt säkerheten av ett nytt läkemedel för patienter med kronisk ländryggssmärta. Studien pågår i
ca 32 veckor och kommer innebära 8 besök på kliniken där man
bland annat genomgår läkarundersökningar, EKG, blodprovstagningar, röntgen och besvarar patientfrågeformulär. Kvinnor kan
endast delta i studien om de inte kan bli gravida. Du kommer inte
att kompenseras ekonomiskt för ditt deltagande i studien men
besöken och behandlingarna är kostnadsfria.
Välkommen att höra av dig och få mer information om:
• du är 18-70år
• har haft ont i ländryggen i minst 6 månader
• smärtan inte beror på diskbråck eller nervskada
• din smärta enbart sitter i ländryggen
• Du inte har artros/förslitning eller annan ledsjukdom
• Du tror dig tillfälligt kunna sluta med din nuvarande
smärtmedicinering
Genom att kontakta oss anmäler du intresse för mer information
om studien. När du tagit del av informationen kommer du eventuellt att tillfrågas om du samtycker till att delta. Du har rätt att när
som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande. Studien är
godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.
Ansvarig läkare för studien är Dr Björn Bragée
Adress: Banérgatan 23, 115 22 STOCKHOLM
Du når oss på telefonnummer: 08-545 888 75 (vardagar 09-12
och 13-16) söndag 2 december 13-17
Dr Björn Bragée Smärtklinik, Stockholm
BENSÅR ? Personer som har ett svårläkt venöst bensår sökes till en studie (vetenskaplig utvärdering) av ett nytt läkemedel. Jonas Gardells tv-serie har ökat medvetenheten om hiv. Jeanne Masimango Maduma, Viktor Djurdjevic och Marc Lindström uppmärksammade internationella hiv-dagen på Noaks Ark.
En dag för liv med hiv
Över hela landet arrangerade
Noaks Ark olika aktiviteter med
anledning av internationella
aidsdagen. I Stockholm stod
sopplunch, panelsamtal, konsert
och mingel på schemat.
För 30 år sedan var hiv en dödlig
sjukdom. I Sverige i dag är det en
behandlingsbar kronisk infektion som 6 000 personer lever
med.
– Det har blivit väldigt mycket
bättre för de enskilda positiva
och det adopteras till exempel
barn som har hiv till Sverige,
säger Maria Björkqvist, utbildningssamordnare på Noaks Ark
i Stockholm.
Hon efterlyser en diskussion på
mödravården om att också gravidas partner bör hivtestas och
inte enbart den blivande mamman. I dag görs endast ett hivtest.
Mammor som smittas under gra-
viditeten upptäcks inte, vilket
innebär en risk för barnet.
Miljöpartiet föreslår att informationsplikten för hiv-smittade
bör tas bort. Det är fortfarande
en laddad fråga och Maria Björkqvist vill inte kommentera det.
Hon beskriver hiv som två epidemier: en för dem som drabbades
före bromsmedicinerna och en
för dem som fick sjukdomen därefter. Maria Björkqvist tycker att
Jonas Gardells bok och tv-serie
”Torka aldrig tårar utan handskar” har ökat intresset, men
säger samtidigt:
– Det är en gayskildring. Man
ska komma ihåg att många
kvinnor också drabbades och de
var väldigt osynliga.
En trappa ner står Viktor Djur­
djevic och Marc Lindström från
Franska skolan och säljer en
barnbok om hiv på franska
skriven av Fatou Keïta från
Elfenbenskusten. Eleverna har
gjort en cd-skiva på både svenska
och franska och hoppas att den
ska översättas till engelska och
swahili.
Hiv är en internationell fråga
i allra högsta grad. De flesta sjuka
i Sverige har smittats utomlands.
Jeanne Masimango Manduma är
projekthandläggare på migrantverksamheten hos Noaks Ark.
Hon kommer själv från staden
Uvira i östra Kongo där Noaks
Ark har genomfört ett projekt
om hiv med kongolesiska soldater. I Kongo är det fortfarande en
dödlig sjukdom:
– Där är det brist på medicin,
rent vatten och mat. Jag förlorade min systerdotter i aids. Hon
var åtta år, säger Jeanne
Masimango Manduma.
CHRISTINA WAHLDÉN
08-13 51 70, [email protected]
7 30 miljoner döda
Medverkan i studien innebär 16 mottagningsbesök under sammanlagt c:a 3 månader (2 besök i veckan). Kostnadsfri standardomläggning och lokal behandling med studieläkemedel eller placebo ingår. Ersättning för resekostnader ! utgår och fria taxiresor kan erbjudas. ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Clinical Research Support
!
Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och !
Läkemedelsverket o
ch g
enomförs på tre orter. !
Har du ett svårläkt bensår?
Kontaktpersoner Vi(Sjuksköterskor), om bensår
du vtillill eta (vetenskaplig
mer: söker personer som har ett svårläkt
en v
studie
Humant immunbristvirus (hiv)
ledde före bromsmedicinerna till
det dödliga sjukdomstillståndet
aids – aquired immune deficiency
syndrome. 30 miljoner människor
har dött i aids och ungefär lika
många lever i dag med hiv, värst
drabbat är Afrika.
Hiv/aids orsakas av ett så kallat
retrovirus som lagras i kroppens
arvsmassa. Hivinfektionen läker
alltså inte ut spontant utan förblir
hos den smittade livet ut. Den
smittar via samlag, blodtrans­
fusion/delad spruta, samt från
mor till barn vid förlossning eller
amning.
utvärdering) av ett nytt läkemedel. Vi söker därför dig som har ett ben-
sår som inte har börjat
läka underS12
veckors standardomläggning.
§ KTA Prim, Sabbatsbergs sjukhus, tockholm Deltagandet innebär 16 omläggningsbesök under sammanlagt c:a 3 månader
Anna Hollander/ L
inn W
ursé (
08 5
17 78 216) i kombination
(2 besök i veckan). Alla deltagare får standardomläggning
med lokal behandling med studieläkemedel eller placebo. På alla besök sker
[email protected] kontroller, utvärdering och omläggning. Besöken och behandlingarna är
kostnadsfria och U
ersättning
för resor utgår.
§ Akademiska Sjukhuset, ppsala Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket och
Tanja Kara (0727 1
7 5
7 9
7) genomförs på Clinical Research Support, CRS, vid Universitetssjukhuset
Örebro i samarbete med Lipopeptide AB. Din medverkan är frivillig och du
[email protected] kan när som helst avbryta ditt deltagande.
§ Clinical Research Support, Universitetssjukhuset Intresserad?
För mer information och anmälan är du välkommen att ringa ForskningsÖrebro sjuksköterskorna på CRS, telefon: 019-6026235, e-post: [email protected]
Jill Kjellberg Eriksson (019 02 Strandell,
6234) Ansvarig läkare:
Dr6
Björn
CRS
forskningssjuksköterska: Jill Kjellberg Eriksson, CRS
[email protected] Ansvarig
FOTO: YVONNE ÅSELL
Att testas hiv-positiv betyder inte
att aids är nära förestående men
utan bromsmedicin insjuknar
hälften av de som smittats i aids
inom tio år.
Ditt namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress registreras när du
kontaktar oss. Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PuL).
KTA Prim
www.orebroll.se/crs
Ditt namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-­‐postadress registreras när du kontaktar oss. Vi kommer att behandla Dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Drottninggatan 32, Stockholm
Telefon: +46 8 20 26 00
Dagens effektiva bromsmediciner
minskar mängden cirkulerande
virus i kroppen och har oftast få
biverkningar. TT
Download