Stephan GROSSERUESCHKAMP/GVA/U/MSF

advertisement
Tusentals riskerar att dö när bidrag till hivsmittade dras in
Stockholm 091105 – Läkare Utan Gränser varnar i en ny rapport för att minskade
internationella bidrag kan underminera flera års arbete med att bekämpa aidsrelaterad
sjukdom.
Rapporten som Läkare Utan Gränser i dag presenterar visar att behandling av aids har haft en
positiv inverkan på hälso- och dödlighetstal i framförallt högriskområden i södra Afrika. I länder
som Malawi och Sydafrika ser Läkare Utan Gränser att färre hivpositiva dör i områden där de får
tillgång till antiretroviral behandling (ARV). Dessutom har utökad tillgång till behandling i dessa
länder även reducerat förekomsten av andra sjukdomar som exempelvis tuberkulos.
– Vi har arbetat aktivt med att behandla aids i nästan tio år och viktiga framsteg har skett, både
för patienter och för allmänhälsan överlag. Men eftersom ekonomiska nedskärningar har
genomförts under den senaste tiden tvingas sjukvårdpersonal avvisa hivsmittade som söker hjälp,
precis som under 90-talet när det inte fanns någon behandling, säger Tido von Schoen-Angerer,
läkare och chef för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga mediciner.
Det internationella stödet för att bekämpa hiv/aids vacklar i samma takt som de finansiella
bidragen krymper. Styrelsen för Globala fonden, en av de viktigaste bidragsgivarna till
hivprogrammen i fattiga länder, har svårt att möta de enorma behoven. Under nästa vecka möts
styrelsen i Addis Abeba för att rösta och ta beslut om alla nya bidragsanslag ska dras in under
2010. Även PEPFAR, den amerikanska akutfonden för att bekämpa hiv och aids, fryser sina
bidrag i ytterligare två år.
– Globala fonden får inte tysta ner det underskott som orsakats dess bidragsgivare, säger Tido von
Schoen-Angerer. De förslag som finns för att dra in bidrag under 2010 och andra åtgärder som
bromsar pågående projekt påverkar de senaste årens framgångsrika resultat och förhindrar länder
från att rädda fler liv.
Under 2005 gav världens ledare löften om ett världsomfattande stöd för att uppnå tillgång till
prevention, vård och behandling för alla fram till 2010. Ett löfte som uppmuntrade afrikanska
stater att sätta upp ambitiösa behandlingsprogram.
– Vad hände med de löften som gjordes? Vi gav de hivpositiva hopp och liv men vi visste alla att
livslång behandling behövs, säger Olesi Ellemani Pasulani, som arbetar på distriktsjukhuset i
Tyolo i Malawi. Det vore ett stort svek att nu överlämna notan för hivbehandling till de fattigaste
länderna.
Minskade bidrag kan leda till att människor som är i akut behov av behandling dör i onödan och
till farliga konsekvenser när patienter tvingas göra avbrott i sin behandling.
I Uganda ser man redan allvarliga effekter av de minskade bidragen. Vissa kliniker tvingas neka
nya hivsmittade behandling. Andra länder backar från uppsatta mål för behandling. Freestate i
Sydafrika drabbades under en period av ett bidragsglapp som ledde till att behandlingen av
hivpositiva avbröts samtidigt som man inte skrev in nya patienter. Det ledde till att omkring 3 000
människor dog.
Fyra miljoner hivsmittade människor i resursfattiga länder får i dag ARV-behandling. Ungefär
ytterligare sex miljoner människor väntar fortfarande på denna livräddande behandling. Läkare
Utan Gränser bedriver hiv/aidsprogram i över 30 länder och behandlar fler än 140 000 hivpositiva
barn och vuxna.
Rapporten “Punishing Success? Early Signs of an International Retreat from Commitment to
HIV/AIDS Care and Treatment” finns att ladda ner på www.lakareutangranser.se
För mer information eller för intervjuer vad god kontakta pressekreterare Malin Lager, 070833 77 40
Download