HIV/AIDS - Comune di Firenze

advertisement
Hur vet jag om jag är HIV-positiv?
•
•
•
•
Det är enkelt att göra ett HIV-test
Med ett blodprov (att fasta är ej nödvändigt)
Gratis vid offentliga sjukhus
Möjligt att göra anonymt
Skydda dig själv och andra:
gör ett HIV-test nu
Vid dessa kliniker kan du testa
dig och få mer information:
Vad gör jag om testet är positivt?
• Vänd dig till ett centrum för infektionssjukdomar för mer
information
• Gör de nödvändiga proverna
• Följ läkarens instruktioner
U.O. Malattie Infettive Azienda Sanitaria Firenze
Ospedale Santa Maria Annunziata
Via dell’Antella 58 – Bagno a Ripoli
Tel. 055 6936512
E-mail: [email protected]
S.O.D. Malattie Infettive e Tropicali
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Careggi
Largo Giovanni Alessandro Brambilla 3 – Firenze
Tel. 055 7949485
E-mail: [email protected]
SOD Complessa “Centro MTS”
Presidio Ospedaliero P. Palagi
Viale Michelangelo 41 – Firenze
Tel. 055 6939654
HIV/AIDS
En sjukdom som fortfarande finns
Vad är HIV?
HIV är ett virus som progressivt
förstör vissa celler (CD4 lymfocyter) i din kropp. Dessa lymfocyter
hjälper din kropp att skydda dig
från infektioner. Om dessa lymfocyter förstörs så injuknar du.
Vad är AIDS?
AIDS (Acquired ImmunoDeficiency
Syndrome) är syndromet en person får till följd av försvagningen av
immunförsvaret som orsakas av
HIV, till den grad att denna person
får allvarliga infektioner eller tumörer och riskerar att dö.
Det är möjligt att en person
har varit sjuk i många år
utan symptomer.
Alla HIV-infekterade
personer som inte får
läkevård kan sprida viruset.
Alla smittade människor
utan behandling
kan överföra viruset.
Bara med ett prov kan man
veta om man är
HIV-infekterad.
Vad borde jag veta om HIV?
Vem som helst kan få HIV.
Du kan bli infekterad:
• Genom oskyddat samlag (utan kondom) från någon som
har viruset (gäller både för samlag mellan man och
kvinna och mellan män). Viruset kan befinna sig i blodet,
sperman och andra kroppsvätskor och kan infektera dig
genom små sår på huden.
• Genom kontakt med infekterat blod (exempelvis genom
utbyte av sprutor eller kontakt med infekterade knivar eller andra verktyg)
• Från en moder till ett foster
• Användandet av alkohol och droger kan öka sannolikheten till ett beteende som leder till en HIV-infektion
• Med läkevård kan man stoppa virusets framfart i kroppen. Därför måste man testa sig för att känna till om
man är infekterad och skydda sin egen och andras hälsa
• Att upptäcka infektionen i god tid gör vården mer effektiv
Hur kan jag skydda mig?
•
•
•
•
•
Gör HIV-test
Använd kondom
Använd handskar om du måste röra blod
Rör inte nålar och sprutor som använts
Använd inte andra personers rakblad eller tandborstar
Download