Öka kunskapen om risken för hiv smitta när den hiv positive har

advertisement
Partner 2 studien: en studie för
homosexuella par där den ena partnern
är HIV positiv och den andra är HIV
negativ
Öka kunskapen om risken för hiv
smitta när den hiv positive har
behandling med bromsmediciner
www.chip.dk/partner
Vem kan
delta?
Du och din partner kan delta i
studien om:
• en av er är HIV positiv och får
behandling, och den andra är HIV
negativ;
• ni har haft analsex utan kondom
med varandra under den senaste
månaden;
Deltagande
länder:
Sverige
Belgien
Österrike
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Irland
Italien
Portugal
Spanien
Schweiz
Storbritannien
Vad innebär det att
vara med i studien?
Om du och din partner beslutar
att delta i studien sker följande
var 6 månad i 3 år:
• Alla begärs fylla i ett
frågeformulär om sexuellt
beteende med sin partner.
• Den negativa partnern är också
testad för HIV
• ni tror att ni kommer ha sex med
varandra igen under kommande
månader.
Om du skulle vilja vara
med i den här studien
säger du till någon
av de anställda på
kliniken
Frågeformulären fyller ni själva i, och de
behandlas konfidentiellt. Ingen på kliniken
kommer att se dem. Forskarna på studiens
koordineringscenter ser bara en siffra, inte
något namn.
Om partnern som är HIV negativ testar
positivt under studiens gång får ni lämna ett
blodprov båda två. Detta görs för att jämföra
de två virusen för att se hur lika de är. Testet
kommer att anonymiseras. Det betyder att
varken du eller din partner får reda på resultatet av den här jämförelsen.
Varför vill vi att du deltar?
Genom att delta i studien bidrar du till kunskap om hur HIV smittar. Detta kommer att hjälpa andra
människor och kanske dig också när du ska fatta underbyggda beslut om risker i framtiden.
Vi hoppas att det här också kommer att minska antalet nya HIV-fall. Resultaten kommer också att
hjälpa forskarna att arbeta fram mer effektiva hälsoprogram, vilket också kan minska smittspridningen.
Resultaten av den här studien kommer att vara viktiga i alla länder.
Partner 2
PARTNER 2-studien är en internationell europeisk studie. Det finansieras gemensamt av National
Institute of Health Research UK, ViiV Healthcare, Augustinus-fonden och AP Møller fonden.
Studien koordineras av CHIP i samarbete med University College London (den
sponsorn) och The Royal Free Hampstead NHS Trust, London.
Alla i studien rekommenderas att använda kondom varje gång de har sex
Vad är PARTNERstudien?
PARTNER-studien vänder sig till homosexuella par där den ena partnern är HIV positiv och den
andra är HIV negativ. Med den här studien undersöker vi risken för HIV-överföring när någon
får effektiv HIV-behandling.
Tidigare resultat från PARTNER-studien presenterades i mars 2014. Övergripande skedde ingen
HIV transmission vid sex utan kondom hos individer i ART behandling och med en plasma VL
< 200 kopior/mL. Detta till trots för ett signifikant antal oskyddade sexuella akter, på omkring
totalt 44,000 (i denna siffra ingår totalt 21,000 analsexakter).
Dessa resultat utgörs av nästan 900 par, varav en tredjedel var homosexuella män.
De första resultaten är viktiga, det skall dock poängteras att utav dem 21,000 analsexakterna
är det bara 7750 akter som den negativa partner var mottagare.
Den utökade PARTNER 2 2014-2017 kommer att innebära att slutresultatet blir mer exakt
för homosexuella män, och kommer att hjälpa enskilda beslut omkring kondomanvändning.
Dessutom kommer den att främja information för sexuell hälsa tjänster.
Koordinerende studiet center:
Tina Bruun, RN, MSA
Rigshospitalet, University of Copenhagen
CHIP, Department of Infectious
Diseases and Rheumatology, Section
2100, Finsencentret
Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
[email protected]
Tel: +45 35 45 57 57
Fax: +45 35 45 57 58
www.chip.dk/partner
For information i dit land,
venligst kontakt:
Download