MYCKET GIFTIGA ÄMNEN SOM VACCINET BIVERKNINGAR”! VAR

advertisement
FÖRÄLDRAR NI VET VÄL ATT NI HAR RÄTT ATT
BESTÄMMA ÖVER OM ERA BARN SKA VACCINERAS ELLER
EJ!!!
SKOLOR RUNT OM I LANDET GÅR NU UT MED
INFORMATIONEN ATT VACCINATION AV BARNEN EMOT
SVININFLUENSAN KOMMER ATT SKE INOM KORT.
HÄPNADSVÄCKANDE MED TANKE PÅ ALLA DE
MYCKET GIFTIGA ÄMNEN SOM VACCINET
INNEHÅLLER OCH SOM HAR ”ALLVARLIGA
BIVERKNINGAR”!
VAR INTE PASSIV – GÖR ETT AKTIVT VAL !!!
NONCHALERA INTE DE ALLVARLIGA BIVERKNINGARNA
EFTERSOM ÄVEN ANSEDDA LÄKARE OCH VIROLOGER
SÄGER ATT SVININFLUENSAN ÄR MILDARE ÄN VANLIG
SÄSONGSINFLUENSA.
DET FINNS DESSUTOM GOTT OM NATURLIGA ALTERNATIV
ATT HÖJA IMMUNFÖRSVARET MED, HELT UTAN
BIVERKNINGAR!
LÄS
Hemsidan: www.vaccinationsfaran.se
E-post: [email protected]
Telefon: 076 - 812 08 72
Download