Effekter och biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Effekter och biverkningar av antipsykotiska läkemedel
Haloperidol Perfenazin Aripiprazol Klozapin
Ganska god
Ganska god
Ganska god
Muskelbiverkningar
Ja
Ibland
Ofrivilliga muskelrörelser
i ansiktet, så kallade
tardiv dyskinesi
Ja
Olanzapin Quetiapin
Risperidon Ziprasidon
Mycket god
God
Ganska god
God
Ganska god
Sällan
Nej
Nej
Nej
Sällan
Nej
Ibland
Sällan
Nej
Nej
Nej
Sällan
Nej
Ibland
Sällan
Nej
Ja
Ibland
Ibland
Sällan
Nej
Ja
Ibland
Nej
Nej
Sällan
Nej
Ja
Sällan
Viktökning
Sällan
Sällan
Nej
Ja
Ja
Ibland
Ibland
Nej
Förhöjt blodsockervärde
Sällan
Sällan
Nej
Ja
Ja
Ibland
Sällan
Nej
Förhöjt blodfettsvärde
Sällan
Sällan
Nej
Ja
Ja
Ibland
Sällan
Nej
Lågt blodtryck, vilket
kan leda till yrsel
Ibland
Sällan
Nej
Ja
Sällan
Ibland
Ibland
Nej
Hjärtpåverkan
Sällan
Sällan
Nej
Sällan
Nej
Nej
Sällan
Ibland
Förstoppning
Nej
Nej
Nej
Ja
Ibland
Ibland
Nej
Nej
Muntorrhet
Nej
Nej
Nej
Nej
Ibland
Ibland
Nej
Nej
Suddig syn
Nej
Nej
Nej
Ja
Ibland
Ibland
Nej
Nej
Effekt
Trötthet och att det går
trögt att tänka
Hormonella biverkningar
Övriga biverkningar
• Du kan
känna dig
rastlös och
ha svårt att
vara stilla
Se texten Läkemedel vid schizofreni, kapitel Antipsykotiska läkemedel på 1177.se för mer information.
Egna anteckningar:
Följande biverkningar är
väldigt ovanliga:
• Epileptiska kramper
• Inflammation i hjärtmuskeln
• Ökad infektionskänslighet,
så du behöver lämna blodprov med jämna mellanrum
• Grå starr